Płyty uszczelniające

Płyty uszczelniające są to kompozyty włókien aramidowych, materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych mieszanką kauczuków. W praktyce można spotkać się również z płytami uszczelkarskimi wyprodukowane z ekspandowanego grafitu w wersji niezbrojonej i zbrojonej np. blachą ostro perforowaną

Płyty uszczelkarskie najczęściej wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu do uszczelniania połączeń statycznych. Mogą one uszczelniać wodę, powietrze jak również gazy, gazy agresywne, czynniki agresywne tj. zasady i kwasy.
Oferujemy płyty następujących producentów:

  • Płyty KLINGER
  • Płyty GAMBIT
  • Płyty TEMAC
  • Płyty POLONIT
  • Płyty GRAFITOWE ZBROJONE