PRZEMYSŁOWE PASY NAPĘDOWE, PASY KLINOWE

Nasza firma oferuje Klientom szeroki wybór pasów napędowych. Są one wykorzystywane praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Najczęściej stosowane są oczywiście pasy klinowe, służące do przenoszenia napędu. O ich sprawności decyduje jakość materiałów, z których zostały wykonane, a także odpowiednie napięcie oraz precyzyjne dopasowanie wszystkich poszczególnych elementów konstrukcji.

Wśród pasów klinowych możemy wydzielić:

 • Pasy klinowe płaskie, które wykorzystuje się w  maszynach używanych w różnych branżach, m.in. w branży budowlanej;
 • Pasy klinowe uzębione. Wyróżniamy wśród nich wąsko- lub wysokoprofilowe pasy. Dzięki specjalnej, wzmocnionej budowie stosowane są w maszynach pracujących pod dużym obciążeniem:
 • Pasy wariatorowe, wykorzystywane są tylko w nielicznych przekładniach pasowych pozwalających na płynną zmianę prędkości obrotowej. 

Wymiary pasów klinowych opisuje Polska Norma PN-86/M-85200/06 (obecnie PN-ISO 4184: dla pasów wąskoprofilowych oraz klasycznych).

Możemy wyróżnić następujące rodzaje pasów:

 • pasy klinowe,
 • pasy zębate,
 • pasy zespolone,
 • pasy tworzywowe,
 • pasy płaskie,
 • pasy wielorowkowe,
 • pasy wąskoprofilowe,
 • i inne pasy napędowe,
 • koła do wyżej wymienionych pasów,
 • łańcuchy i koła łańcuchowe.