TWORZYWA KONSTRUKCYJNE

Poliamid PA

Polietylen PE

Polipropylen PP

Poliacetal POM

Politereftalan etylenu PET

Polifluorek winylidenu PVDF

Polieteroeteroketon PEEK

Politetrafluoroetylen PTFE

Polichlorek winylu PVC

Plexi PMMA

Poliwęglan PC

Textolit, Turbax, Rezotex, Nowotex

Laminaty Techniczne – Płyty szklano-epoksydowe, szklano-silikonowe

Produkcja wyrobów i detali z w/w tworzyw konstrukcyjnych